Tildelinger

22. January 2018

Sørlandets Kompetansefond har nylig revidert sin strategi. For å nå målet vårt, om å sikre arbeidsplasser og styrke levekårene i Vest-Agder, vil fondet styrke økosystemet rundt bedrifter som har vilje og evne til å vokse, såkalt vekstbedrifter. Vi endrer arbeidsmetode ved å gå bort fra kun en årlig tildelingsrunde til å bruke flere tematiske utlysninger gjennom året. Les mer om vår strategi her

Søknader som allerede har fått bevilgning, og som er i et flerårig løp, hadde søknadsfrist 1.november 2017. Disse søknaden vil få endelig vedtak 26.februar 2018.

Fondets siste utlysning var etterspørsel av idéskisser vedrørende forsterket næringsarbeid for unge vekstbedrifter i Vest Agder. Det er ønskelig å bygge opp et helhetlig tilbud for entreprenørskap i samspill med eksisterende aktører. I dialog med innsender og andre relevante samarbeidspartnere, vil de beste forslagene utvikles og konkretiseres i flerårige utviklingsprosjekter med finansiell støtte fra Kompetansefondet. Utlysningen er nå lukket og det samarbeides med flere av søkere for å få etablert prosjekter i 2018.

Alle tildelinger av midler i Kompetansefondet blir gjort av styret.