Styret

14. June 2017

Styret består av :

  • Torger Reve (styreleder)
  • Roy Mersland (nestleder)
  • Janne Haaland Matlary
  • Kai Rune Heggland
  • Harald Furre
  • Margrethe Handeland
  • Camilla Dunsæd

Se her for kontaktinfo