Rådet

1. March 2016

Rådsforsamlingen består av ordførerne i kommunene i Vest-Agder, med varaordførerne som personlige varamedlemmer:

 • Audnedal kommune – Reidun Bakken
 • Farsund kommune – Arnt Abrahamsen
 • Flekkefjord kommune – Jan Sigbjørnsen
 • Hægebostad kommune – Margrethe Handeland
 • Kristiansand kommune – Jørgen Kristiansen
 • Kvinesdal kommune – Per Sverre Kvinlaug
 • Lindesnes kommune – Janne Fardal Kristoffersen
 • Lyngdal kommune – Jan Kristensen
 • Mandal kommune – Alf Erik Andersen
 • Marnadal kommune – Helge Sandåker
 • Sirdal kommune – Thor Jørgen Tjørhom
 • Sogndalen kommune – Johnny Greibesland
 • Søgne kommune – Astrid Margrethe Hilde
 • Vennesla kommune – Magny Torhild Brandsdal
 • Åseral kommune –  Oddmund Ljosland