Yrkesutdanning i Vest-Agder

23. March 2015

Med finansiering fra Sørlandets Kompetansefond og Vest-Agder fylkeskommune har Agderforskning gjennomført et prosjekt som har fokusert på relasjonen mellom utdanning og opplæring av lærlinger.
Formålet med dette prosjektet er å fremme ny innsikt som bidrar til en bedre matching mellom virksomheters behov for arbeidskraft og ungdommers utdanningsvalg gjennom bedre samarbeid mellom lærebedrifter og videregående skoler i Vest-Agder. Programfagene bygg- og anlegg, helsefag og service ble valgt ut som fokusområder.  Les rapporten Yrkesutdanning i Vest-Agder