Tildelinger 8.februar 2016

9. February 2016

Styret i Sørlandets Kompetansefond besluttet mandag 8.februar å dele ut 22 mill kr til 43 ulike prosjekter i Vest-Agder. Totale bevilgninger for 2015 blir 23 mill kr.

Formålet med Sørlandets Kompetansefond er å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår. Årets tildelinger bidrar til måloppnåelse på lang sikt.  Tildelingene fordelt på hovedgrupper viser:

Universitetet i Agder:                                3,3 mill kr

Institutter, FoU, skole:                              3,1 mill kr

Næringsliv og bedriftsnettverk:               10 mill kr

Levekår:                                                   6,5 mill kr

Fondet mottok denne gang 50 prosent flere søknader enn normalt. Årets søknader var også av høy kvalitet.

Blant årets tildelinger finner vi 15 prosjekter på i alt ca 6 mill kr innen energi- og miljø, hvorav mange i tilknytning til prosessindustrien og Eyde-nettverket. 8 prosjekter er relatert til offshoreteknologi, herunder 0,9 mill kr til NODE klyngen. Flere av disse prosjektene er langsiktige satsninger for å bedre agderindustriens konkurransedyktighet bl.a. gjennom automatisering og robotisering.

Levekårssatsningen på Sørlandet forsterkes gjennom et nytt samarbeid med Stiftelsen Sparebanken Sør. Ordningen innebærer en samfinansiering og styrker omfanget av tildelingene. Samarbeidet har startet med felles tildelinger til SSHF (Abup) til to forskningsprosjekter innen familieterapi. De store levekårssatsningene “Agderprosjektet” og “Lindesneslosen” videreføres.

For spørsmål knyttet til bevilgningene er administrerende direktør Peter Klemsdal (905 19 554) tilgjengelig

 

Oversikt over tildelinger 8.februar 2016

Nr Søker Tittel Sum
Videreføringer
10 Vågsbygd Vgs Realfagkompetanse            150 000
14 UiA Stipendiat i innovasjon år 3            295 000
13 Resitec Silisium gjennvinning år 2           750 000
15 UiA VRI Forskningsdelen År 3           200 000
20 UIA Future Robotics år 2         1 250 000
42 Hamran snekkerverksted Automatisert produksjon år 2           300 000
48 UiA Professorat Sustainable construction           500 000
56 Agderforskning VRI år 3 Samhandlingsdelen           300 000
58 Teknova Condition Based Monitoring år 3        1 000 000
73 Alcoa Karbotermisk år 4           500 000
83 Oxford Research * Treklynge år 2 –           500 000
87 NODE SMB klyngeprogram           900 000
95 CPMaterials Karbon Silisiumkarbid (år 2)           300 000
102 UiA Professorat Electrical drives år 4            250 000
103 UiA Professorat Global Engineering år 3 av 4            250 000
68 Mandal Kommune/AFI Lindesneslosen       1 000 000
113 Egenregi Agderprosjektet       4 800 000
116 Egenregi REAP            250 000
Treindustri
36 Toreg AS Etablering av Wood Plastic Composites            100 000
Offshore teknologi
27 Sinpro * Klyngesamarbeide           800 000
72 Flekkefjord Elektro * Ny vinsjteknologi           800 000
82 DIINEF as * Kjerneteknologi for digitale vinsjdrev           300 000
Prosessindustri og Materialteknologi
11 Isosilicon Silisiumisotoper år 3            350 000
108 Umoe Mandal * Utvikle robotisert maskinering kompositter           500 000
Fornybar energi og miljøteknologi
7 Elkem Silisium pulver til anoder           500 000
38 Eyde Future Materials – Eyde Battery delprosjekt           500 000
44 Lister Nyskapning Industriell dyrking av makroalger            100 000
45 AMON FIF Offshore vindmøllefabrikk i Farsund           500 000
52 ESNA as * Neste gen. fartøy for havvindmølle service           500 000
79 N01 Campus as * Grønt datasenter Vennesla           300 000
97 Trade Winds as Kosteffektiv installasjon solcellepaneler           200 000
101 UiA * Disruptive energy project – Green energy forum           200 000
107 UiA* Risk Based management of Structure in Marine Enviroment          250   000
Opplevelsesindustri
33 Farsund 365 Mulighetsstudie maritimt senter            100 000
43 Lindesnes Havhotel Havet som mulighet for unike opplevelser            100 000
Levekår
46 SSHF * Systematisk feedback i familieterapi            270 000
78 SSHF* PhD Multifamily Cognitive Behavior              90 000
74 Omi Consult Kompetansebygging E-helse og M-helse           300 000
Andre områder
22 UiA SFF Marin Forskning            100 000
29 Smart Inspection as Prosessering av store datamengder           300 000
47 SKAP Oppstart folkehøyskolen Mandal          500 000
70 Oxford Research * Effektevaluering gjennom RCT           300 000
110 God Driv as* Oppstart av grunderhuset CoWork           500 000

 

Prosjekt merket med * har betingelser i vedtak.