Tildelinger 7.februar 2014

7. February 2014

Styret i Sørlandets Kompetansefond avholdt styremøte mandag 07.februar. I styremøtet ble det besluttet å dele ut  21 850 000  kr til 40 ulike prosjekter i Vest-Agder.
Formålet med Sørlandets Kompetansefond er å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår. Årets tildelinger bidrar til måloppnåelse på lang sikt. 

Tildelingene fordelt på hovedgrupper viser:
Universitetet i Agder:           4,5 mill kr
Høyskoler og FOU:              4,2 mill kr
Industri/næringsliv:               9,9 mill kr
Levekår                                3,2 mill kr

Årets søknader hadde høy kvalitet. Etablering av nye- og styrking av eksisterende nettverk i næringslivet i Vest- Agder er viktig. Blant satsinger som kan fremheves er 3,5 mill kr til prosjekter tilknyttet Sørlandslab og 2 mill kr til Eydenettverkets miljøprogram. Et nytt nærings-og kompetansenettverk i Lindesnesregionen har fått 4 bevilgninger på til sammen 1,7 mill kr.  Videre har fondet bevilget 3,2 mill kr til flere levekårsprosjekter i Agder.

Liste over bevilgninger i Sørlandets Kompetansefond 07.februar 2014

Videreføring av tidligere bevilgninger

Industri/Næringsliv
Tegma, Termoelektriske materialer for energigjenvinning                         500 000
Lister Alliance, år 2                                                                                     400 000
Alcoa, karbotermisk Centre of Excellence – år 2 av 5                            1  000 000
Nøsted Kjetting, Kompetanseløft år 3                                                         750 000
Seema, Seema Kristiansand , år 2                                                             700 000

Universitetet
Stipendiat i finans                                                                                        470 000
Professor i elektriske motordrift, år 2                                                           500 000
Professorat innen “sustainable construction” år 2                                       500 000
UiA, SmartEmis – år 3                                                                                 500 000
UiA, Executive Master in Business Administration                                      500 000
UiA, Professor i teknologiledelse                                                                 250 000

Nye prosjekter

Industri/Næringsliv

Isosilicon, fremstilling av silisiumisotoper                                                     350 000
NHO Agder, Summit                                                                                     200 000
Eydenettverket – Miljøprogram                                                                  2 000 000
Umoe, Senter for innovativ design og produksjon                                        920 000
Visit Sørlandet, USUS training                                                                      500 000
Extract AS, Anlegg for utvinning av jod                                                         400 000
Reiersen Transport AS, Fra slagg til sertifisert asfalt
og betong                                                                                                       100 000
Ranveig Stalsberg, Senter for brukerdrevet innovasjon                                150 000
Melinda Kvinlaug, Kvalifisering til bosetting                                                   100 000
Lindesnesregionen Næringshage, SKAP metoden                                        250 000
Elkem Solar, fra prosess til solcellepanel                                                       750 000
Med-On-Time, Evaluering av elektroniske
medisindispensere                                                                                         100 000
Lister nyskaping, treklynge                                                                             500 000
Lister Kompetanse – Egineering fornybar energi                                           250 000

Universitetet
Course Pilot                                                                                                    300 000
Sørlandslab- implementation strategy                                                            500 000
Patent Sør                                                                                                       200 000
Innovation and entrepreneurship for engineering students                            300 000
Sørlandslab Tribo Mech Clinic                                                                        500 000

Høyskoler og FoU
Agder vitenskapsakademi, Kompetanseprisen                                                60 000
Teknova                                                                                                       2 000 000
Lindesnesrådet, Lindesneslosen                                                                 1 000 000
Agderforskning , De ukjente verdensmestrene                                               600 000
Agderforskning, VRI 3                                                                                     300 000
Teknova, Cleantech Agder                                                                              250 000

Levekår
Vågsbyd Vgs, tilpasset opplæring realfag                                                       150 000
Agderprosjektet – en god start for alle                                                          2 000 000
Kompetansesenter Sør, Barnehagebibliotek                                                     50 000
SSHF, Friluftsterapi for ungdom i risiko                                                        1 000 000

 

Flere av prosjektene har betingelser i sine vedtak.