Tildelinger februar 2015

30. March 2017

Styret i Sørlandets Kompetansefond behandlet årets tildelinger i sitt møte mandag 9.februar. Samlet er det besluttet å dele ut ca. 24 mill kr til 45 ulike prosjekter i Vest-Agder.

Formålet med Sørlandets Kompetansefond er å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår. Årets tildelinger bidrar til måloppnåelse på lang sikt.  Tildelingene fordelt på hovedgrupper viser:

Universitetet i Agder:                                  3,3 mill kr

Institutter og FoU:                                       4,5 mill kr

Næringsliv og bedriftsnettverk:                 12,7 mill kr

Levekår:                                                      2,9 mill kr

Årets søknader hadde høy kvalitet. Blant årets tildelinger finner vi 7 mill kr i energi- og miljørelaterte prosjekter, hvorav mange i tilknytning til prosessindustrien og Eydenettverket. Det er også gitt støtte til et spennende forprosjekt innen algeproduksjon i Lister.

Fondet støtter det langsiktige arbeidet for å bedre agderindustriens konkurranseevne gjennom automatiserings og robotisering, blant annet i regi av industriklynger i Lister og Lindesnesregionene. Dette er nå ytterligere forsterket ved at UiA er tildelt 1,25 mill kr til sitt nye “Future Robotics” program play real slot online.

GCE NODE har fått tildelt 4 prosjekter på i alt 1,6 mill. kr.

De store levekårssatsningene “Agderprosjektet” og “Lindesneslosen” videreføres.

Her er en oversikt over tildelingene:

 

Videreføringer

2014-8                  Vågsbygd Vgs                     Realfag år 2                                                                   150 000 kr

2014-11                SINPRO                              Industri klynge år 2                                                        920 000 kr

2014-12                SSHF                                  Friluftsterapi år 2                                                         1 000 000 kr

2014-13                Agderforskning                   VRI 3, Samhandling, år 2                                               300 000 kr

2014-16                TEGMA                              Termoelektr. matr år 3                                                    500 000 kr

2014-19                Lindesneslosen                  Supported Employment år 2                                        1 000 000 kr

2014-25                USUS                                 Training år 2                                                                  500 000 kr

2104-27                Arena Eyde                         Miljøprogram år 2                                                     1  500 000 kr

2014-30                Isosilicon                             Silisium isotoper år 2                                                    350 000 kr

2014-31                UiA                                      Prof.Sustainable Constr år 3                                        500 000 kr

2014-40                UiA                                      Prof. Electrical Drives år 3                                            500 000 kr

2014-49                Alcoa                                   Karbotermisk år 3                                                       1 000 000 kr

2014-50                Agderforskning                   Hidden Champions år 2                                                 600 000 kr

2014-59                Ranveig Stalsberg as         Brukerdrevet innovasjon år 3                                        100 000 kr

2014-60                UiA                                     Global Engineering år 2                                                 250 000 kr

2014-75                Lister Nyskapning              Lister Alliance år 3                                                          400 000 kr

2014-76                Teknova                             CBM for Offshore år 2                                                  2 000 000 kr

2014-78                Egenregi                             Agderprosjektet                                                             600 000 kr

2014-80                Agderforskning                   VRI år 2, forskningsdelen                                               200 000 kr

2014-81                UiA                                     Stipendiat i innovasjon år 2                                            105 000 kr

2014-15                Seema Kristiansand          Talentprogram år 3                                                          300 000 kr

 

 

Offshore teknologi

2014-5                  GCE NODE                          Business Develpm. Lab                                                200 000 kr

2014-18                GCE NODE                          Plug and Abandonment                                                275 000 kr

2014-34                UiA                                       Future Robotics                                                          1 250 000 kr

2014-42                GCE NODE                         New Offshore Materials                                                 250 000 kr

2014–79               Egenregi                             REAP                                                                              750 000 kr

 

Cleantech

2014-9                  Resitec                               Gjenvinning av silisium                                                 750 000 kr

2014-14                Reiersen Transport            Gjenbruk slagg fra Eramet                                            600 000 kr

2014-24                Teknova                             Vannforvaltning forstudie                                              300 000 kr

2014-39                Scanwatt                            Scanopor fra avfall til ressurs                                       300 000 kr

2014-82                Egenregi                            Cleantech nettverk                                                        750 000 kr

2014-52                Lister Nyskapning              Konseptstudie algeproduksjon                                     300 000 kr

2014-67                CPMaterials                       Karbon Silisiumkarbid                                                  300 000 kr

 

 Øvrige

2014-10                Lister Kompetanse         Barnehagelærerutd.                                                        300 000 kr

2014-17                Hamran Snekkerv.          Automatisk produksj.                                                      200 000 kr

2014-21                Konsmohus                                                                                                              200 000 kr

2014-29                Smart Engineering          Inspection                                                                       350 000 kr

2014-36                Oxford Research             RCT effektmålinger                                                        300 000 kr

2014-51                Lindesn. Næringshage   SKAP folkehøyskole                                                       500 000 kr

2014-58                Oxford research              Utvikl. treklyngene                                                         300 000 kr

2014-62                UiA                                   Distr. ingeniørutdanning                                                650 000 kr

2014-74                Farsund 365 as                En nødvendig omvei                                                     200 000 kr

2015-1                  Arena Usus                      Nasjonal pilot, Universitetsstudium                               200 000 kr

 

Tildelinger tidligere i år

2014-1                 Cluster Management     Norges EVU-universitet                                                  125 000 kr

2014-2                  Noroff                             Ingeniørutdanning                                                         500 000 kr

2014-3                  NODE GCE                   Samspill mellom SMBene og de store                           900 000 kr

2014-44                Eyde-nettverket             Klyngeutvidelse                                                              500 000 kr