Søknadsfrist 15.oktober 2014

6. February 2015

Sørlandets Kompetansefond inviterer til søknader på kompetansemidler høsten 2014.

Søknadsfristen er 15 oktober. Bevilgninger vil bli foretatt når årets avkastning er kjent,  tidlig februar 2015.

Les mer om våre satsingsområder, tildelingskriterier og krav til søkere her