MIT REAP sørvestlandet

11. January 2016
I flere tiår har en lukurativ oljesektor tiltrukket seg brorparten av landets tekniske ressurser og investeringer. Det har samtidig dempet både viljen og evnen til entreprenørskap innenfor andre eksportrettede næringssektorer. Nå står spesielt Sørlandet og Vestlandet overfor store næringsmessige omveltninger og må redusere oljeavhengigheten. Det overordnede formålet med REAP er å bidra til vekstbasert omstilling for sørvestlandet gjennom innovasjonsdrevet entreprenørskap.

Sørlandets Kompetansefond har tatt initiativ til at fire nettverk og industriklynger i kystregionen fra Sørlandet til Ålesund deltar i MITs REAP program. REAP står for Regional Entrepreneurship Acceleration Programme og er et 2 årig kurs/konsulentprogram. Utgangspunktet er Bostonmiljøets observasjoner om hva som må til i økosystemet rundt entreprenørene for å hjelpe frem nye kompetansebedrifter og nye arbeidsplasser.

I Norge er vi gode til å etablere nye virksomheter men vi lykkes ikke særlig bra med å utvikle nye globale vekstbedrifter. Gjennom REAP programmet ønsker vi nå å utvikle en vekststrategi hvor fokus flyttes fra antall startups til virksomheter med vekstpotensiale, såkalte scaleups. Disse scaleups utgjør kanskje 1% av nyetableringene men står for potensielt 70% av de nye arbeidsplassene.

REAP programmet varer frem til sommeren 2017. Etter hvert som analyser og delrapporter utarbeides vil de bli lagt ut for nedlasting her.

 

Nedlast:

South West Norway REAP prosjektet 2015-2107

MIT REAP Boston 2015 TR2 (2)

MITs REAP hjemmesider