Kompetansemidler for 2016

19. September 2016

Sørlandets Kompetansefond inviterer til søknader på kompetansemidler høsten 2016. Fondet har nylig revidert sin strategi og satsningsområder. Søknader som tydelig kan bidra til realisering av hovedmålene arbeidsplasser og levekår vil bli prioritert. Les mer om våre  satsningsområder, tildelingskriterier og krav til søkere på her

Søknadsfristen er 1.november 2016. Bevilgninger vil bli foretatt når årets avkastning er kjent, i februar 2017.