Invitasjon til lansering av Lekbasert læring

30. April 2018

Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder kompetansefond gikk i 2014 sammen for å gjøre et skikkelig løft for tidlig innsats på Agder. Resultatet var at Agderprosjektet så dagens lys, og med støtte fra Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, samt Forskningsrådet, var prosjektet en realitet. Forskere fra UiS og UiA har samarbeidet med barnehagelærere på…

Les mer

Entreprenørskap som vekststrategi i Agder

22. January 2018

Sørlandets Kompetansefond har nå vedtatt ny strategi. For å nå målet vårt, om å sikre arbeidsplasser og styrke levekårene i Vest-Agder, vil fondet styrke økosystemet rundt bedrifter som har vilje og evne til å vokse, såkalte vekstbedrifter. Vi endrer arbeidsmetode ved å gå bort fra kun 1 årlig tildelingsrunde til å bruke flere tematiske utlysninger…

Les mer

Strategi revideres – Ingen ny utlysning for søknader

9. October 2017

Sørlandets Kompetansefond arbeider med å revidere sin strategi.  Det blir derfor ikke utlysning for nye søknader for høsten 2017. Søknader som allerede har fått bevilgning, og som er i et flerårig løp, skal som vanlig søke innen 1.november. Disse søknaden vil få endelig vedtak 26.februar 2018. Fondet har nå ute en utlysning på idéskisser vedrørende…

Les mer

Utlysning

26. September 2017

Idéskisser vedrørende forsterket næringsarbeid for unge vekstbedrifter i Vest Agder   Unge vekstbedrifter er en viktig kilde til vekst og nye arbeidsplasser i regionen. Det ble etablert 2164 nye bedrifter i fylket i fjor, men bare et fåtall av dem vokser utover en håndfull ansatte. 10 prosent av de unge bedriftene står for halvparten av…

Les mer

Kompetansemidler 2017 – utsettelse for nye søknader

7. September 2017

Kompetansefondets styre har innledet et arbeid med tanke på å revidere fondets strategi. Det innebærer at den ordinære utlysningsrunden høsten 2017 utsettes inntil videre. Dette berører alle nye søknader om kompetansemidler. Unntaket er de allerede igangsatte, flerårige prosjektene hvor Kompetansefondet tidligere har bidratt med finansiering. For disse må det søkes om videreføring som normalt innen…

Les mer

Tildeling februar 2017

20. February 2017

I tråd med fondets strategi har styret i årets bevilgninger fokusert på prosjekter som styrker økosystemet rundt entreprenører og bedrifter som har vilje og evne til å vokse. Samtidig fortsetter prioriteringen av prosjekter innen tidlig innsats for økt sysselsetting. Bruttoavkastningen på fondets investeringer i 2016 ble ca 40 mill kr. Dette tangerer gjennomsnitts-avkastningen de siste…

Les mer

Kompetansemidler for 2016

19. September 2016

Sørlandets Kompetansefond inviterer til søknader på kompetansemidler høsten 2016. Fondet har nylig revidert sin strategi og satsningsområder. Søknader som tydelig kan bidra til realisering av hovedmålene arbeidsplasser og levekår vil bli prioritert. Les mer om våre  satsningsområder, tildelingskriterier og krav til søkere på her Søknadsfristen er 1.november 2016. Bevilgninger vil bli foretatt når årets avkastning…

Les mer

Tildelinger 8.februar 2016

9. February 2016

Styret i Sørlandets Kompetansefond besluttet mandag 8.februar å dele ut 22 mill kr til 43 ulike prosjekter i Vest-Agder. Totale bevilgninger for 2015 blir 23 mill kr. Formålet med Sørlandets Kompetansefond er å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår. Årets tildelinger bidrar til måloppnåelse på lang sikt. …

Les mer

MIT REAP sørvestlandet

10. December 2015
I flere tiår har en lukurativ oljesektor tiltrukket seg brorparten av landets tekniske ressurser og investeringer. Det har samtidig dempet både viljen og evnen til entreprenørskap innenfor andre eksportrettede næringssektorer. Nå står spesielt Sørlandet og Vestlandet overfor store næringsmessige omveltninger og må redusere oljeavhengigheten. Det overordnede formålet med REAP er å bidra til vekstbasert omstilling for sørvestlandet gjennom innovasjonsdrevet entreprenørskap.

Les mer

Familieforsørgelse i menns hverdag

1. December 2015
25. november disputerte May-Linda Magnussen på institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved UiO med avhandlingen «Familieforsørgelse i menns hverdag». Arbeidet er delfinansiert av Sørlandets Kompetansefond.

Les mer
Eldre poster  »

Dokumentverktøy

Print