Tildeling februar 2017

20. February 2017

I tråd med fondets strategi har styret i årets bevilgninger fokusert på prosjekter som styrker økosystemet rundt entreprenører og bedrifter som har vilje og evne til å vokse. Samtidig fortsetter prioriteringen av prosjekter innen tidlig innsats for økt sysselsetting. Bruttoavkastningen på fondets investeringer i 2016 ble ca 40 mill kr. Dette tangerer gjennomsnitts-avkastningen de siste…

Les mer

Kompetansemidler for 2016

19. September 2016

Sørlandets Kompetansefond inviterer til søknader på kompetansemidler høsten 2016. Fondet har nylig revidert sin strategi og satsningsområder. Søknader som tydelig kan bidra til realisering av hovedmålene arbeidsplasser og levekår vil bli prioritert. Les mer om våre  satsningsområder, tildelingskriterier og krav til søkere på her Søknadsfristen er 1.november 2016. Bevilgninger vil bli foretatt når årets avkastning…

Les mer

Tildelinger 8.februar 2016

9. February 2016

Styret i Sørlandets Kompetansefond besluttet mandag 8.februar å dele ut 22 mill kr til 43 ulike prosjekter i Vest-Agder. Totale bevilgninger for 2015 blir 23 mill kr. Formålet med Sørlandets Kompetansefond er å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår. Årets tildelinger bidrar til måloppnåelse på lang sikt. …

Les mer

MIT REAP sørvestlandet

10. December 2015
I flere tiår har en lukurativ oljesektor tiltrukket seg brorparten av landets tekniske ressurser og investeringer. Det har samtidig dempet både viljen og evnen til entreprenørskap innenfor andre eksportrettede næringssektorer. Nå står spesielt Sørlandet og Vestlandet overfor store næringsmessige omveltninger og må redusere oljeavhengigheten. Det overordnede formålet med REAP er å bidra til vekstbasert omstilling for sørvestlandet gjennom innovasjonsdrevet entreprenørskap.

Les mer

Familieforsørgelse i menns hverdag

1. December 2015
25. november disputerte May-Linda Magnussen på institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved UiO med avhandlingen «Familieforsørgelse i menns hverdag». Arbeidet er delfinansiert av Sørlandets Kompetansefond.

Les mer

Søknadsfrist 15. oktober

19. August 2015

  Sørlandets Kompetansefond inviterer til søknader på kompetansemidler høsten 2015. Søknadsfristen er 15. oktober Bevilgninger vil bli foretatt når årets avkastning er kjent, i februar 2016. Les mer om våre satsingsområder, tildelingskriterier og krav til søkere her

Les mer

Tildelinger februar 2015

10. February 2015

Styret i Sørlandets Kompetansefond behandlet årets tildelinger i sitt møte mandag 9.februar. Samlet er det besluttet å dele ut ca. 24 mill kr til 45 ulike prosjekter i Vest-Agder. Formålet med Sørlandets Kompetansefond er å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår. Årets tildelinger bidrar til måloppnåelse på…

Les mer

Yrkesutdanning i Vest-Agder

4. September 2014

Med finansiering fra Sørlandets Kompetansefond og Vest-Agder fylkeskommune har Agderforskning gjennomført et prosjekt som har fokusert på relasjonen mellom utdanning og opplæring av lærlinger. Formålet med dette prosjektet er å fremme ny innsikt som bidrar til en bedre matching mellom virksomheters behov for arbeidskraft og ungdommers utdanningsvalg gjennom bedre samarbeid mellom lærebedrifter og videregående skoler i…

Les mer

Søknadsfrist 15.oktober 2014

6. August 2014

Sørlandets Kompetansefond inviterer til søknader på kompetansemidler høsten 2014. Søknadsfristen er 15 oktober. Bevilgninger vil bli foretatt når årets avkastning er kjent,  tidlig februar 2015. Les mer om våre satsingsområder, tildelingskriterier og krav til søkere her

Les mer

Tildelinger 7.februar 2014

7. February 2014

Styret i Sørlandets Kompetansefond avholdt styremøte mandag 07.februar. I styremøtet ble det besluttet å dele ut  21 850 000  kr til 40 ulike prosjekter i Vest-Agder. Formålet med Sørlandets Kompetansefond er å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår. Årets tildelinger bidrar til måloppnåelse på lang sikt. 

Les mer
Eldre poster  »

Dokumentverktøy

Print